Giắc nối giữa đầu ánh sáng và máy mổ

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp

Product Description

Có các loại giắc nối dùng cho các loại máy mổ:

Máy mổ ALCON ACCURUS & CONSTELLATION                    

Máy mổ BAUSCH & LOMB MILLENIUM                                

Máy mổ BAUSCH & LOMB STELLARIS PC                              

Máy mổ DORC                                                                           

Máy mổ ZEISS            

Bài Viết Liên Quan