Bộ dụng cụ mổ lác

  • Thương hiệu: CILITA
  • Xuất Xứ: Nga
  • Số lượng dụng cụ: 27

Product Description

TT Tên dụng cụ

Thông số kĩ thuật

Kí mã hiệu
1 Cán dao

–      Hàm kẹp 10mm

–      Cán tròn có khía, có khóa

–      Tổng chiều dài 120mm

–      Chất liệu: Thép không gỉ

B-010S
2 Compa castroviejo

–       Hai mặt, dải đo 20mm

–       Thẳng, dài 87mm

–       Chất liệu: Titan

C-010T
3 Panh cố định cơ Adson

–       Mấu 0.5mm

–       Tổng chiều dài 125mm

–       Chất liệu: Titan

F-0741T
4 Panh cố định cơ Castroviejo, thẳng

–       Mấu 0.5mm

–       Dài 112mm

–       Chất liệu: Titan

F-0822T
5 Kẹp cầm máu Halstead thẳng

–     Dài 120mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

F-122S
6 Kẹp cầm máu Halstead cong

–       Dài 120mm

–       Chất liệu: Thép không gỉ

F-123S
7 Panh khâu Castroviejo

–       Mấu 0.12mm, đầu kẹp 6mm

–       Cán dẹt

–       Dài 109mm

–       Chất liệu: Titan

F-0600T
8  Kẹp khâu Paufique

–       Mấu 0.5mm, đầu kẹp 6mm,

–       Cán dẹt

–       Dài 87 mm,

–       Chất liệu: Titan

F-0606T
9 Cặp rút chỉ

–       Mấu 0.5mm, đầu kẹp 6mm

–       Cán dẹt

–       Dài 77mm

–       Chất liệu: Titan

F-0625T
10 Cặp rút chỉ thẳng mcpherson

–       Đầu kẹp 4mm

–       Dài 85mm

–       Chất liệu: Titan

F-171T
11 Cặp rút chỉ cong mcpherson

–       Đầu kẹp 4mm

–       Cán dẹt

–       Dài 110mm

–       Chất liệu: Titan

F-177T
12 Cặp cơ thẳng Troutman gẫy góc

–       Mấu 0.5mm

–       Dài 106mm

–       Chất liệu: Titan

F-137T
13 Cặp cơ thẳng Elsching thẳng

–       Mấu 0.5mm

–       Dài 108mm

–       Chất liệu: Titan

F-138T
14 Móc cơ Graefe, Size 1

–       Size 1, móc 1mmx8.0mm

–       Cán tròn

–       Dài 140mm

–       Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác bằng thép không gỉ

H-0401TH
15 Móc cơ Graefe, Size 2

–       Size 2, móc 1.5mmx10.0mm

–       Cán tròn

–       Dài 140mm

–       Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác bằng thép không gỉ

H-0402TH
16 Móc cơ Graefe, Size 3

–       Size 3, móc 2 mmx12.0 mm

–       Cán tròn

–       Dài 140mm

–       Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác bằng thép không gỉ

H-0403TH
17 Móc cơ mảnh, 10mm

–       Đầu hành cực nhỏ,

–       Cán tròn,

–       Dài 130mm,

–       Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác bằng thép không gỉ

H-0405TH
18 Móc cơ mảnh, 8mm

–       Đầu hành cực nhỏ,

–       Cán tròn,

–       Dài 130mm,

–       Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác bằng thép không gỉ

H-0406TH
19 Kìm mang kim Barraquer cong, không khoá

–       Hàm kẹp nhỏ 12mm

–       Dài 115mm

–       Chất liệu: Titan

N-041T
20 Kìm mang kim Castroviejo thẳng có khóa

–       Hàm kẹp nhỏ 11mm

–       Tổng chiều dài 115mm

–       Chất liệu: Titan

N-050T
21 Kéo cắt chỉ Westcott

–       Đầu nhọn, lưỡi 13mm

–       Cán dẹt

–       Dài 115mm

–       Chất liệu: Thép không gỉ

S-046S
22 Kéo cắt chỉ Westcott

–       Đầu nhọn, lưỡi 13mm

–       Cán tròn

–       Dài 115mm

–       Chất liệu: Thép không gỉ

S-047S
23 Kéo Westcott cong

–       Đầu nhọn, lưỡi 6mm

–       Dài 83mm

–       Chất liệu: Thép không gỉ

S-042S
24 Vành mi đa năng

–       Má vành 12mm

–       Tổng chiều dài 84mm

–       Chất liệu: Titan

LT-604T
25 Vành mi dây Barraquer,

Cỡ người lớn

–       Má vành 14mm,

–       Dài 45mm,

Cỡ trẻ em

–       Má vành 11mm,

–       Dài 40mm

L-022S

L-023S

26 Vành mi dây Barraquer

Cỡ người lớn

–       Má vành 16mm

–       Dài 45mm

Cỡ trẻ em

–       Má vành 13mm

–       Dài 40mm

Chất liệu: Thép không gỉ

L-025S

L-026S

27 Kẹp giữ chỉ Dieffenbach

–       Dài 35mm

–       Chất liệu: Thép không gỉ

M-031

[:]

Bài Viết Liên Quan