Bộ dụng cụ mổ Glocom

  • Thương hiệu: CILITA
  • Xuất Xứ: Nga
  • Số lượng dụng cụ: 30

Product Description

TT Tên dụng cụ

Thông số kĩ thuật

Kí mã hiệu
1

 

Cán dao

–     Hàm kẹp 10mm

–     Cán tròn, có khóa

–     Tổng chiều dài 120mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

B-010S
2 Compa castroviejo

–     Hai mặt, dải đo 20mm

–     Thẳng, dài 87mm

–     Chất liệu: titan

C-010T
3 Kẹp giác mạc Micro Colibri

–     Mấu 0.12mm

–     Dài 72mm

–     Chất liệu: Titan

F-0505T
4 Kẹp kết mạc

–     Đầu hình tròn

–     Cán dẹt

–     Dài 100mm

–     Chất liệu: Titan

F-2301T
5 Panh khâu Bishop – Harmon

–     Mấu 0.3mm, đầu kẹp 3mm

–     Dài 87mm

–     Chất liệu: Titan

F-0607T
6 Panh khâu Castroviejo

–     Mấu 0.12mm, đầu kẹp 6mm

–     Cán dẹt

–     Dài 109mm

–     Chất liệu: Titan

F-0600T
7 Panh rút chỉ gẫy góc Kelman –  mcpherson

–     Đầu kẹp 4mm

–     Cán bằng

–     Dài 80mm

–     Chất liệu: Titan

F-090T
8 Cặp rút chỉ thẳng mcpherson

–     Đầu kẹp 4mm

–     Dài 85mm

–     Chất liệu: Titan

F-171T
9 Cặp xăng

–     Đầu kẹp răng cưa 6mm

–     Thẳng, dài 108mm

–     Chất liệu: Titan

F-070T
10 Dao sapphire đa năng thẳng

–     Một cạnh sắc, 45 độ

–     Cán thẳng

–     Dài 130mm

SK050
11 Dao lưỡi liềm

–    Lưỡi tròn 2.0mm

–    Cán titan gẫy góc

–    Tổng chiều dài 130mm

DK092
12 Kìm mang kim Barraquer cong, không khoá

–     Hàm kẹp nhỏ 12mm

–     Dài 115mm

–     Chất liệu: Titan

N-041T
13 Kéo cắt chỉ Westcott

–     Đầu nhọn, lưỡi 13mm

–     Cán dẹt hoặc cán tròn

–     Dài 115mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-046S

S-047S

14 Kéo Westcott cong đầu tù

–     Lưỡi 16mm

–     Cán dẹt

–     Dài 120mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-042S
15 Kéo thẳng đầu nhọn

–     Lưỡi 25mm

–     Dài 110mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-080S
16 Kéo cắt mống mắt cong mcpherson-Vannas

–     Đầu nhọn, lưỡi 8mm

–     Dài 85mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-062S
17 Kéo cắt bao Vannas cong

–     Đầu nhọn, lưỡi 6mm

–     Dài 83mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-052S
18 Kẹp cầm máu Halstead thẳng

–     Thẳng, dài 120mm

–     Chất liệu: thép không gỉ

F-122S
19 Kẹp xăng Jones

–     Dài 65mm

–     Chất liệu: Titan

M-082
20 Móc mống mắt gãy góc

–     10mm từ đầu tới góc

–     Đầu móc 1mm

–     Dài 122mm

–     Chất liệu: Cán titan, bộ phận móc thép không gỉ

H-020TH
21 Thanh tách thể mí hai đầu Castroviejo

–     Đầu 0.5×10mm và 0.5×15mm

–     Dài 130mm

–     Chất liệu: cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

I-050
22 Thanh tách thể mí Castroviejo

–     Đầu 1.00×10mm

–     Dài 130mm

–     Chất liệu: cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

I-051
23 Thanh tách thể mi Castroviejo

–     Đầu 0.75×10mm

–     Dài 130mm

–     Chất liệu: cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

I-052
24 Khoan màng Descemet

–     Tạo lỗ tròn 0.75mm

–     Dài 130mm

–     Chất liệu: cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

M-011
25 Bộ tạo hình vùng bè trái

–     Chất liệu: cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

D-070
26 Bộ tạo hình vùng bè phải

–     Chất liệu: cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

D-071
27 Vành mi Castroviejo

–     Má vành 15mm

–     Gẫy góc 35 độ

–     Khóa đinh vít

–     Dài 80mm

–     Chất liệu: Titan

L-020T
28 Vành mi dây Barraquer

–     Cỡ người lớn: má vành 14mm, dài 45mm

–      Chất liệu: Thép không gỉ

L-022S
29 Dao Sapphire 4 cạnh sắc

–        bề rộng lưỡi 1.20mm

SK304
30 Dao Sapphire 2 cạnh sắc

–        lưỡi 60o

–        bề rộng lưỡi 2.65mm

SK172.65

[:]

Bài Viết Liên Quan