Bộ dụng cụ mổ Phaco

  • Thương hiệu: CILITA
  • Xuất Xứ: Nga
  • Số lượng dụng cụ: 30

Product Description

shop sextoy hà nội

áo ngủ sexy

TT Tên dụng cụ

Thông số kĩ thuật

Kí mã hiệu
1 Vành mi Lieberman

–     Cỡ người lớn

–     Má vành 15mm

–     Dài 75mm

–     Chất liệu: titan

L-0411TK
2 Vành mi dây Barraquer cỡ người lớn

–        Má vành 16mm

–        Dài 45mm

–        Chất liệu: thép không gỉ

L-025S
3 Dao ba cạnh sắc Saphia

–     Cán thẳng

–     Dài 130mm

–     Bề rộng lưỡi 1.0mm

SK-053
4 Dao nhọn phaco tách giác mạc

–     Bề rộng lưỡi 3.2mm

–     Gẫy góc 600

–     Dài 130mm

SK703
5 Cán dao

–     Hàm kẹp 10mm

–     Cán tròn, có khóa

–     Tổng chiều dài 120mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

B-010S
6 Kẹp cầm máu Halstead thẳng

–     Thẳng, dài 120mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

F-122S
7 Kẹp xăng Jones

–     Dài 65mm

–     Chất liệu: Titan

M-082
8 Chóp phaco Rosen

–     Độ dài cạnh cắt 0.85mm

–     Dài 120mm

–     Chất liệu: Cán titan, đầu chóp bằng thép không gỉ

P-065TH
9 Móc mống mắt và nắn thấu kính Kuglen

–     Gẫy góc, đầu móc hình chữ H

–     Cán tròn

–     122mm

–     Chất liệu: Cán titan, phần móc bằng thép không gỉ

H-030TH
10 Xoay nhân Bechert

Đầu tù hình chữ Y

–     Gẫy góc, 12mm từ đầu tới góc

–     Cán tròn

–     Dài 122mm

–     Chất liệu: Cán titan, đầu thanh bằng thép không gỉ

H-034TH
11 Nắn chỉnh thấu kính nội nhãn Lester

–     Gẫy góc, đầu 0.2mm

–     Dài 120mm

–     Chất liệu: Cán titan, đầu thanh bằng thép không gỉ

H-0331TH
12 Kéo Westcott cong

–     Đầu nhọn, lưỡi 6mm

–     Dài 83mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-042S
13 Compa Castroviejo

–     Hai mặt, dải đo 20mm

–     Thẳng, dài 87mm

–     Chất liệu: Titan

C-010T
14 Kéo cắt bao Gills-Vannas, gãy góc

–     Đầu nhọn, lưỡi 10mm

–     Dài 85mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-0581S
15 Kẹp giác mạc Colibri

–        Mấu 0.12mm

–        Dài 72mm

–        Chất liệu: Titan

F-0505T
16 Panh khâu Castroviejo

–     Mấu 0.12mm, đầu kẹp 6mm

–     Cán dẹt

–     Dài 109mm

–     Chất liệu: Titan

F-0600T
17 Kẹp kết mạc Fechtner

–     Đầu kẹp hình vòng tròn

–     Cán dẹt

–     Dài 100mm

–     Chất liệu: Titan

F-2301T
18 Panh rút chỉ thẳng

–        Đầu kẹp 6mm

–        Cán tròn

–        Dài 108mm

–        Chất liệu: Titan

F-185T
19 Panh rút chỉ cong

–        Đầu kẹp 6mm

–        Dài 105mm

–        Chất liệu: Titan

F-182T
20 Panh xé bao Utrata

–     Đầu kẹp  12mm

–     Cán tròn

–     Tổng chiều dài 110mm

–     Chất liệu: Titan

F-0311T
21 Cặp rút chỉ gẫy góc Kelman –  McPherson

–     Đầu kẹp 8mm

–     Cán dẹt

–     Dài 85mm

–     Chất liệu: Titan

F-091T
22 Panh lắp thủy tinh thể Acrylic Buratto

–     Dài 107mm

–     Chất liệu: Titan

F-2135T
23 Kẹp gấp thủy tinh thể Acrylic và Silicone

–     Dài 110mm

–     Chất liệu: Titan

F-2107T
24 Kìm mang kim Castroviejo cong có khóa

–        Hàm kẹp 9mm

–        Tổng chiều dài 125mm

–        Chất liệu: Titan

N-054T
25 Bẻ nhân Ernest

–     Cán dẹt

–     Dài 106mm

–     Chất liệu: Titan

P-025T
26 Móc mống mắt

–     dùng một lần, bộ 4 cái

–     dài 50mm

–     Chất liệu: Polymeric

R-0701
27 Kim hút rửa chất nhân, 23/23Ga A-129-0.3
28 Vòng cố định giác mạc có khớp xoay

–     Đường kính 13mm

–     Tổng chiều dài 100mm

–     Chất liệu: Titan

M-036T
29 Thanh lật/hồi vị dùng trong phẫu thuật

–     Dài 130mm

–     Chất liệu: Cán titan, đầu thanh bằng thép không gỉ

M-003
30 Kéo cắt bao Vannas cong

–     Đầu nhọn, lưỡi 6mm

–     Dài 83mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-052S

[:]

Bài Viết Liên Quan