Bộ dụng cụ mổ lệ mũi (DRC)

  • Thương hiệu: CILITA
  • Xuất Xứ: Nga
  • Số lượng dụng cụ: 20

Product Description

TT Tên dụng cụ

Thông số kĩ thuật

Kí mã hiệu
1 Kìm gặm xương Kerrison

–     3x3mm

–     Cán 90mm

–     Tổng chiều dài 20cm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

J-01S
2 Banh Nasal, cỡ người lớn, 20mm

–     Tổng chiều dài 13.5cm,

–     Chất liệu: Thép không gỉ

J-20S
3 Kẹp cắt xương Beyer

–     Tổng chiều dài 17cm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

J-04S
4 Thanh nâng màng xương Freer

–     Thẳng, 1 đầu sắc 1 đầu tù,

–     Tổng chiều dài 18cm,

–     Chất liệu: Thép không gỉ

J-30S
5 Thanh bẩy tuyến lệ West

–     Thẳng, rộng 4mm,

–     Tổng chiều dài 16cm,

–     Chất liệu: Thép không gỉ

J-10S
6 Thanh bẩy tuyến lệ Freer

–     Cong, rộng 4mm,

–     Tổng chiều dài 16cm,

–     Chất liệu: Thép không gỉ

J-11S
7 Banh túi lệ

–     Cong, răng 3×3,

–     Khóa đinh vít,

–     Chất liệu: Titan

L-090T
8 Bồ cào Knapp

–     Đầu 4 răng,

–     Tổng chiều dài 140mm,

–     Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác bằng thép không gỉ

R-014
9 Cán dao

–     Hàm kẹp 10mm,

–     Cán tròn có khía, có khóa,

–     Tổng chiều dài 120mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ,

B-010S
10 Cặp xăng

–     Đầu kẹp 12mm răng cưa, thẳng,

–     Dài 100mm

–     Chất liệu: Titan

F-071T
11 Panh Castroviejo có mấu 0.3mm

–     Đầu kẹp 6mm,

–     Cán bằng, dài 109mm,

–     Chất liệu: Titan

F-0601T
12 Kìm mang kim Barraquer cong không khóa

–     Hàm kẹp cỡ tiêu chuẩn 12mm

–     Dài 115mm

–     Chất liệu: Titan

N-031T
13 Kéo thẳng đầu nhọn

–     Lưỡi 25mm,

–     Dài 110mm,

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-080S
14 Kẹp cầm máu Halstead thẳng

–     Thẳng, dài 120mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

F-122S
15 Kẹp cầm máu Halstead cong

–     Dài 120mm,

–     Chất liệu: Thép không gỉ

F-123S
16 Que thông lệ quản hình chop

–     Cỡ 1, D=0.25mm,

–     Cỡ 2, D=0.50mm,

–     Cỡ 3, D=0.75mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

D-0211

D-0221

D-0231

17 Que thông lệ quản Bowman

–     Size 0000-000, D=0,4 & 0,5 mm

–     Size 00-0; D=0,7 & 0,8 mm

–     Size 1-2; D=0,9 & 1,1 mm

–     Size 3-4; D=1,3 & 1,4 mm

–     Size 5-6; D=1,5 & 1,6 mm

–     Size 7-8; D=1,8 & 1,9 mm

–     (D: đường kính)

–     Chất liệu: Thép không gỉ

D-010S
D-015S
18 Que đuôi lợn

–     Lỗ oval, đường kính 10mm và 12mm

–     Dài 140mm

–     Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

D-030TH
19 Que nong lệ quản Wilder

–     Size 1, đầu nhọn 19mm,

–     Size 2, đầu nhọn 23mm,

–     Size 3, đầu nhọn 32mm,

–     Chất liệu: Titan, dài 100mm

D-050T

D-051T
D-052T

20 Que nong lệ quản Muldoon

–     Dài 100mm

–     Chất liệu: Titan

D-061T

[:]

Bài Viết Liên Quan