Dầu Silicon

  Product Description

  [:vi]

  • Độ tinh khiết cao, trong suốt
  • Phương pháp ĐỘC QUYỀN lọc và chưng cất phân tử chân không
  • Hạn sử dụng: 3 năm
  • Vô trùng, 1 lọ hoặc 1 xi-lanh/hộp

  Mã hiệu       Độ nhớt    Dung tích

  • Dạng lọ:

  S5.7100:      1000cSt      15ml

  S5.7180:      1000cSt      10ml

  S5.7500:      5000cSt      15ml

  S5.7580:      5000cSt      10ml

  • Dạng xi-lanh:

  S5.7160:      1000cSt      15ml

  S5.7170:      1000cSt      10ml

  S5.7560:      5000cSt      15ml

  S5.7570:      5000cSt      10ml[:]

  Bài Viết Liên Quan