Chất nhầy – FCI Protect® – 2.0% HPMC 1st FCI Ophthalmic Viscosurgical Device (OVD)

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp

Product Description

  • Duy trì độ sâu tiền phòng trong phẫu thuật nội nhãn
  • Dễ loại bỏ vào cuối quy trình phẫu thuật
  • Hỗ trợ việc cấy ghép trong phẫu thuật thủy tinh thể
  • Có thể sử dụng kèm với sản phẩm lenses cắt dịch kính dùng một lần của FCI
  • Sản phẩm được đựng trong kim bơm 23Ga tiệt trùng dùng một lần
  • Vô trùng, Hộp/10 ống

Bài Viết Liên Quan