Thấu kính dùng trong cắt dịch kính

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp

Product Description

  • Các loại chất liệu: silicon hoặc Acrylic
  • Các loại thấu kính:

Thấu kính phẳng lồi (plano concave)

Thấu kính lăng trụ 35o (prismatic)

Thấy kính 2 mặt lõm (biconcave)

Thấu kính phẳng lồi tự ổn định (autostable plano concave)

Bài Viết Liên Quan