MINI-MONOKA®

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp
  • Chất liệu: Silicone
  • Mã Sản Phẩm: S1.1500

Product Description

Dây silicone nối lệ quản Mini-Monoka®

Nối lệ quản khi bị chấn thương, đứt lệ quản ngang

Silicone       S1.1500

Tráng PVP  S1.1520

Bài Viết Liên Quan