Bộ dụng cụ ghép giác mạc lớp sau (PLK)

  • Thương hiệu: CILITA
  • Xuất Xứ: Nga
  • Số lượng dụng cụ: 20

Product Description

TTTên dụng cụ

Thông số kĩ thuật

Kí mã hiệu
1Trượt nội mô giác mạc

–     dùng trong cấy ghép nội mô giác mạc

–     tổng chiều dài 120mm

–     Chất liệu: titan

I-150T
2Kéo Dlek

–     Cong

–     Tổng chiều dài 110mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-0361S
3Kẹp lớp giác mạc

–     Đầu kẹp 18mm

–     Tổng chiều dài 125mm

–     Chất liệu: Titan

F-2019T
4Kẹp giác mạc

–     Tương thích với cán V-003T

–     Chất liệu: Đầu nối titan, bộ phận khác thép không gỉ

F-034
5Cán dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc

–     Loại tay siết

–     Điều khiển cán bằng hai ngón tay

–     Dài 120mm

–     Chất liệu: Titan

V-003T
6Móc Sinskey ngược

–     Đầu tù 0.5mm, 10mm từ đầu tới góc

–     Cán tròn

–     Tổng chiều dài 122mm

–     Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

H-0322TH
7Thanh tách thể mi

–     gẫy góc 45 độ

–     đầu thìa 10mm, đường kính 0.8mm

–     Chất liệu: cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

I-042
8Giải phẫu giác mạc thẳng

–     Gẫy góc 60 độ, 12mm từ đầu tới góc

–     Cán tròn

–     Tổng chiều dài 125mm

–     Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

I-040
9Giải phẫu giác mạc cong

–     Gẫy góc 60 độ, 12mm từ đầu tới góc

–     Cán tròn

–     Tổng chiều dài 125mm

–     Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

I-041
10Thanh tách màng Descemet

–     Đầu gãy góc 90 độ

–     Tổng chiều dài 125mm

–     Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

I-045
11Thanh tách màng Descemet

–     đầu gãy góc 45 độ

–     tổng chiều dài 125mm

–     Chất liệu: Cán titan, bộ phận khác thép không gỉ

I-046
12Thanh đánh dấu giác mạc

–     Đường kính trong 7mm

–     Đường kính ngoài 11mm

–     Tổng chiều dài 130mm

–     Chất liệu: Titan

C-140T
13Kẹp cố định giác mạc Pollack

–     Cong, cán tròn

–     Khoảng cách giữa hai răng 1.5mm

–     Tổng chiều dài 108mm

–     Chất liệu: Titan

F-0814T
14Kẹp giác mạc

–     Mấu 0.12mm

–     Cán tròn

–     Dài 110mm

–     Chất liệu: Titan

F-054T
15Panh khâu Castroviejo

–     Mấu 0.12mm, đầu kẹp 6mm

–     Cán dẹt

–     Dài 109mm

–     Chất liệu: Titan

F-0600T
16Panh rút chỉ Kelman-Mcpherson

–     Đầu kẹp 4mm

–     Cán dẹt

–     Dài 80mm

–     Chất liệu: Titan

F-090T
17Kéo cắt bao Gills-Vannas

–     Gẫy góc, đầu nhọn

–     Lưỡi 10mm

–     Dài 85mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-0581S
18Kéo cong Westcott

–     Đầu tù, lưỡi 16mm

–     Cán dẹt

–     Dài 120mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

S-042S
19Vành mi dây Barraquer, cỡ người lớn

–     Má vành 14mm

–     Dài 50mm

–     Chất liệu: Thép không gỉ

L-022S
20Giác mạc kế Maloney

–     Đường kính trong 9.5mm

–     Đường kính ngoài 28mm

–     Dài 22.5mm

–     Chất liệu: Titan

M-020

Bài Viết Liên Quan