Hộp thử kính cỡ lớn, vòng kim loại, 266 thấu kính – Hãng Luneau

 • Thương hiệu: Luneau Technology
 • Xuất Xứ: Pháp

Product Description

Hộp cỡ lớn, vòng kim loại, 266 thấu kính:
 • 80 thấu kính lõm hình cầu từ -20 dpt đến -0,12 dpt
 • 80 thấu kính lồi hình cầu từ +0,12 dpt đến +20 dpt
 • 40 thấu kính lõm hình trụ từ 6,00 dpt đến -0,12 dpt
 • 40 thấu kính lồi hình trụ từ +0,12 dpt đến +6,00 dpt
 • 12 thấu kính lăng kính từ +0,50 dpt đến + 8 dpt

Phụ kiện đi kèm:

 • 1 thấu kính đỏ
 • 1 thấu kính xanh lá
 • 1 thấu kính đen
 • 2 thấu kính trơn
 • 2 thấu kính Maddox
 • 1 khe
 • 1 Polariscope
 • 2 chéo
 • 1 frosted
 • 2 pinholes
 • 2 stenopaic cross cylinders
 • 2 cross cylinders

Bài Viết Liên Quan