Ống bơm dầu

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp
  • Mã Sản Phẩm: SP.123/124/125/126

Product Description

– SP.123: đầu nối phù hợp cho các máy Pentasys, Pentasys 2 (Frits Ruck), Antares, Vitreosec, Assistant (Optikon)

Premiere (Storz), VFI System, Harmony Buget, Viscous Fluid Injection Extraction System, Associate (DORC)

– SP.124: đầu nối phù hợp cho các máy Accurus, Constellation (Alcon), Eva (DORC)

– SP.125: đầu nối phù hợp cho các máy Millenium, Stellaris của hãng Bausch & Lomb

– SP.126: đầu nối phù hợp cho các máy Orbit, Faros, OS3, OS4 (Oertli), VISALIS 500 (Zeiss)

Bài Viết Liên Quan