MESH-WRAPPED BIOCERAMIC ORBITAL IMPLANT (Bi Bioceramic có màng bọc )

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp
  • Công Dụng: Bi Bioceramic có màng bọc

Product Description

MESH-WRAPPED BIOCERAMIC
ORBITAL IMPLANT
Bi Bioceramic có màng bọc
Hình dạng: tròn
Kích thước: đường kính từ 16-22mm
Mã hiệu: S6.5316 – S6.5322

Bài Viết Liên Quan