MASTERKA®

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp
  • Chất liệu: Silicone
  • Mã Sản Phẩm: S1.16xx
  • Công Dụng: thông lệ mũi

Product Description

Dây Silicone đơn thông lệ mũi Masterka®

Masterka® được đẩy vào lệ mũi và níu chặt tại vị trí điểm lệ bởi nút đệm cố định.

Loại ngắn 30mm:         S1.1608

Loại trung 35mm:         S1.1609

Loại dài 40mm:             S1.1610

Bài Viết Liên Quan