Hộp thử kính tiêu chuẩn, vòng kim loại, 84 thấu kính – Hãng Luneau

  Bộ tiêu chuẩn, vòng kim loại, 84 thấu kính:
  • 34 thấu kính lõm từ -10 dpt đến -0,25 dpt
  • 34 thấu kính lồi từ + 0,25dpt đến + 10 dpt
  • 16 thấu kính hình trụ lõm từ -3,00 dtp đến -0,25 dpt

  Phụ kiện đi kèm:

  • Obturator, pinhole, stenopaeic slit, Maddox đỏ, thấu kính màu xanh lá cây, thấu kính màu đỏ

  Bài Viết Liên Quan