CONFORMERS

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp
  • Chất liệu: Loại cứng: chất liệu polyamide 12 gồm 3 cỡ đường kính  20mm S6.2230  23mm S6.2231  26mm S6.2232
  • Chất liệu: – Loại dẻo: chất liệu silicone S6.2001

Product Description

CONFORMERS
– Loại cứng: chất liệu polyamide 12
gồm 3 cỡ đường kính
 20mm S6.2230
 23mm S6.2231
 26mm S6.2232
– Loại dẻo: chất liệu silicone S6.2001

Bài Viết Liên Quan