BIOCERAMIC ORBITAL IMPLANT (Bi Bioceramic đặt hốc mắt )

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp
  • Công Dụng: Bi Bioceramic đặt hốc mắt
  • Chất liệu: Chất liệu: 99% alumia tinh khiết

Product Description

BIOCERAMIC ORBITAL IMPLANT
Bi Bioceramic đặt hốc mắt
Chất liệu: 99% alumia tinh khiết
Hình dạng và kích thước:
– Hình tròn: đường kính từ 12-22mm
Mã hiệu: S6.5112 – S6.5122
– Hình trứng: đường kính từ 18-21mm
Mã hiệu: S6.5330 – S6.5350

Bài Viết Liên Quan