BIKA® (dành cho người lớn)

  • Thương hiệu: FCI
  • Xuất Xứ: Pháp
  • Chất liệu: Silicone, Silicone – PVP
  • Mã Sản Phẩm: S1.10xx
  • Công Dụng: Mổ tiếp khẩu lệ mũi

Product Description

Dây Silicone mổ tiếp khẩu lệ mũi BIKA®

Silicone:               S1.1000

Silicone + PVP:    S1.1010

 

Bài Viết Liên Quan