Tuyển dụng

  • KẾ TOÁN TỔNG HỢP

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh. - Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế lập, quyết toán văn phòng công ty. - Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát … Đọc thêm

  • TRỢ LÝ KINH DOANH

    ☘️☘️MÔ TẢ CÔNG VIỆC: ☑️ Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của nhân viên kinh doanh, nhà phân phối; ☑️ Chuẩn bị các công cụ, dụng cụ, hồ sơ phục vụ cho hoạt động bán hàng của Phòng KD; ☑️ Soạn thảo hợp đồng, chính sách kinh doanh, công văn và các văn bản của Phòng Kinh doanh; ☑️ Chuẩn bị hồ sơ … Đọc thêm