Tuyển dụng

  • TRỢ LÝ KINH DOANH

    MÔ TẢ CÔNG VIỆC: -  Tiếp nhận và xử lý các đơn đặt hàng của nhân viên kinh doanh, nhà phân phối; - Chuẩn bị các công cụ, dụng cụ, hồ sơ phục vụ cho hoạt động bán hàng của Phòng KD; - Soạn thảo hợp đồng, chính sách kinh doanh, công văn và các văn bản của Phòng Kinh doanh; - Trợ giúp kinh doanh … Đọc thêm